Bart: Ach …

Bart: Ach jo, vůbec si neužiju letošní léto.
Homer: Neboj se, chlapče! Až budeš pracovat jako já, neužiješ si žádný léto!

|