Dva tucty a jeden chrtTakže dneska je to jako obvykle, žádné velké hrubky, ale zato několik menších, z nichž nejvýznamnější je zřejmě ta následující:

Lisa: Who took all my test papers off the refrigerator and tore them up?

(Kdo vyndal všechny moje testy z ledničky a roztrhal je?)

Chvíli jsem sice přemýšlel, proč by si Lisa schovávala svoje písemky do ledničky, než mi došlo, že si překladatel zřejmě neuvědomil, že v Americe (tedy nejenom tam) je zvykem úspěšné písemky nebo obrázky vlastních dětí připevňovat malými magnety na lednici (nebo jiná veřejně přístupná místa) – tudíž nikoliv vyndat ale sundat… fakt je že Bartovy písemky se asi na ledničku nedostanou ani u OFF… 🙂

A teď pro změnu dvě klasické Burnsovy hlášky:

Burns: And I know the little fellows will love romping around my many acres, chasing my many cars, drinking from my many toilets…
Homer: Who wouldn’t?

(Vím, že by ti drobečci chtěli skotačit po mých četných pozemcích, honit má četná auta a pít z mých četných toalet…
Kdo by nechtěl?)

Homer: I’m sure he’s plotting some brilliant scheme to get those puppies.
Burns: There you go… there you go… you go, too.
Smithers: Honestly, Sir, you just don’t put the effort into your schemes that you used to.

(Podle mě spřádá nějaký ďábelský plán jak ta štěnata dostat.
Tak pojď… ty taky… a ještě ty.
Řeknu vám pane – už do svých plánů nedáváte to co dřív)

A na závěr varování ministerstva kultury, které se objevilo na obrazovce kabelové televize, poté co Spasitel vytrhl kabel ze země:

TV: Your cable TV is experiencing difficulties. Please, do not panic. Resist the temptation to read or talk to loved ones. Do not attempt sexual relations, as years of TV radiation have left your genitals withered and useless.

(Vaše kabelová televize má technické potíže. Nepropadejte panice. Odolejte pokušení číst nebo si povídat se svými blízkými. Nepokoušejte se o sex, neboť léta televizního záření zanechala vaše genitálie zvadlé a nefunkční.)

Autorem článku je Kotwak z webu Kinofil.cz - obsah článku byl vytvořen mezi roky 1999 a 2000.
|