Líza vegetariánkouPřeklad dnešní epizody dopadl docela dobře, pouze několik menších přehlédnutí, nedopatření a změn významu, z nichž bych připomenul zejména následující:

Mám takový pocit, že v originále byla Paulova replika „Sure you were, Apu.“ z následujícího dialogu myšlena jako ironie (také proto, že Paul při ní obrátil oči v sloup), zatímco v češtině to vyznělo naprosto vážně („Taky jsi jím byl, Apu.“) – lepší překlad by tedy byl třeba „To víš že jo, Apu.“:

Paul: We met him in India years ago, during the Maharishi days.
Apu: Back then I was known as the fifth Beatle.
Paul: Sure you were, Apu.

Seznámili jsme se s ním v Indii, když jsme tam studovali jógu.
Říkalo se mi tehdy pátý Beatle.
Taky jsi jím byl, Apu.)

Dále tu máme jednu těžko přeložitelnou, ale zároveň velice vtipnou scénku s Homerovou pozvánkou na barbeque: (BBQ = barbeque, BYOB = Bring Your Own Beer (Přineste si svoje vlastní pivo) a „typo“ = tisková chyba.

Homer: Look kids! I just got my party invitiations back from the printers.
Lisa: „Come to Homer’s BBBQ. The extra B is for BYOBB.“
Bart: What’s that extra B for?
Homer: It’s a typo.

Další ne příliš dobře přeložitelná replika je následující Nedův přípitek Homerovi:

Ned: Congratulations, Homer. Your ‚Q is a huge success. Hey, a toast to the host who can boast the most roast!

(Gratuluji ti Homere, je to tady moc pěkné. Přípitek hostiteli, který má tu nejlepší pečeni.)

Nebo tahle typická Homerova hláška (vtípek spočívá v záměně „piggyback“ – „veggieback“, kdy „pig“ je prase, „veggie“ je vegetarián a „piggyback“ znamená vzít někoho na záda, tzv. „na koně“… je vám to jasnější? 🙂

Lisa: I still stand by my beliefs. But I can’t defend what I did. I’m sorry I messed up your barbeque.
Homer: I understand honey. I used to believe in things when I was a kid. Come on, I’ll give you a piggyback… I mean a veggieback ride home.

(Pořád si stojím na svých názorech a nechci se omouvat, za to co jsem provedla. Ale je mi líto, že jsem ti zničila piknik.
Chápu tě zlatíčko, taky jsem měl ideály, když jsem byl malý kluk. Tak pojď, vyskoč mi na záda a já tě odnesu domů jako když jsi byla malá.)

A protože další chyby už byly více méně zanedbatelné, zbývá nám místo na některé pamětihodné hlášky, například tuto Skinnerovu repliku, která mi důvěrně připomněla české školní prostředí… 🙂

Skinner: Good morning class. A certain… agitator… for privacy’s sake let’s call her… Lisa S. No, that’s too obvious… let’s say L. Simpson has raised questions about certain school policies. So, in the interest in creating an open dialogue, sit silently and watch this film.

(Dobré jitro třído. Jistý… aktivista… abychom respektovali její soukromí říkejme jí… Lisa S. Ne, to je moc zjevné… řekněme L. Simpsonová, vznesla otázky týkající se našich postojů v jistých otázkách. Takže v zájmu vytvoření otevřeného dialogu, seďte klidně a sledujte tento film.)

Nebo následující replika dokazující zjevně milující vztah, který Homer chová ke svému otci:

Lisa: We’re going to Storytown Village, Grampa. It’s an amusement park for babies.
Grampa: Ooooh. Just leave me in the car with the window open a crack.
Homer: That’s the plan!

(Jedeme do pohádkové vesnice dědo, je to zábavný dětský park se vším všudy.
Óoo. Tak já zůstanu v autě, ale nechte otevřený okýnko.
To bylo v plánu.)

Nebo tento rozhovor mezi Troyem McClurem a malým Jimim z propagačního filmu o mase:

Troy: Come on Jimmy, let’s take a peek at the killing floor.
Jimmy: Ohhh!
Troy: Don’t let the name throw you Jimmy. It’s not really a floor, it’s more of a steel grating that allows material to sluice through so it can be collected and exported.

(Tak pojď Jimmy, podíváme se na popravčí rampu.
Áaa!
Nenech se zmást tím názvem, vlastně to není žádná rampa, je to takový rošt, kterým propadávají porcované části těla, které jsou pak odebírány a expedovány.)

A na závěr úžasný rozhovor, který mezi sebou vedla OFF u snídaně:

Homer: Marge? Since I’m not talking to Lisa, would you please ask her to pass me the syrup?
Marge: Dear, please pass your father the syrup, Lisa.
Lisa: Bart, tell Dad I will only pass the syrup if it won’t be used on any meat product.
Bart: You dunkin‘ your sausages in that syrup homeboy?
Homer: Marge, tell Bart I just want to drink a nice glass of syrup like I do every morning.
Marge: Tell him yourself, you’re ignoring Lisa, not Bart.
Homer: Bart, thank your mother for pointing that out.
Marge: Homer, you’re not, not talking to me, and secondly, I heard what you said.
Homer: Lisa, tell your mother to get off my case!
Bart: Uhhh, Dad. Lisa’s the one you’re not talking to.
Homer: Bart! Go to your room.
Lisa: Why don’t you just beat him, Dad!
Homer: I don’t need any serving suggestions from you, you barbeque wrecking, no-nothing know-it-all!
Lisa: That’s it! I can’t live in a house with this prehistoric carnivore. I’m out of here!
Homer: That’s it! Go to your room!

(Marge. Já teď s Lisou nemluvím, mohla bys jí říct ať mi podá ten sirup?
Prosím tě, podej otci sirup Liso.
Barte, řekni tátovi že mu podám sirup pouze v případě, že jím nepoleje žádné maso.
Ty si máčíš párky v sirupu?
Marge, řekni Bartovi, že si chci dát sklenici sirupu jako každé ráno.
Řekni mu to sám, ignoruješ Lisu ne Barta.
Barte, řekni matce že jí děkuju.
Homere, máš mluvit na mě a za druhé jsem slyšela co jsi řekl.
Liso, řekni matce ať do mě nereje.
Tati, s Lisou přece nemluvíš.
Barte do pokoje!
Proč ho rovnou nepraštíš tati!
Já od tebe nepotřebuju žádný rady, ty jsi ničitelka pikinků, co si myslí, že ví všechno nejlíp
Tak dost, s tímhle prehistorickým masožravcem nebudu žít v jednom domě, tady už mě nikdo neuvidí!
Nesmysl, jdi do svého pokoje!)

Autorem článku je Kotwak z webu Kinofil.cz - obsah článku byl vytvořen mezi roky 1999 a 2000.
|

Více z Simpsonovi.Blog