Lízino rande s blbostíVzhledem k tomu, že ve dnešní epizodě byla (naštěstí) většina českých mluvených titulků obětována ve prospěch výtečného Homerova post-scriptu, tak neznám jméno překladatele a proto bude pro tentokrát moje kritika lehce neadresná. Moje největší výtka k české verzi poslední epizody ale nesměřuje k překladu, nýbrž k dabingu. Nevím jak vám, ale mě se nový Nelsonův hlas příliš nelíbí. Připadá mi o dost vyšší a také poněkud nesrozumitelnější, než ten, který ho mluvil v minulé sezóně. Naproti tomu se v nové sezóně zlepšil hlas Apua a je teď v české verzi mnohem bližší originálu, což se o Nelsonovi říct nedá…

Nicméně k překladu: myslím že třetí osoba v Nelsonově replice v originále je mnohem lepší než jeho přímá odpověď v překladu:

Skinner: A principal’s ransom in stolen goods! Well, sir, who’s „Ha-ha“-ing now?
Nelson: I dunno. But he’s got lethal tuna breath.

(Ředitelská sbírka zabavených věcí! Tak pane, kdo se směje naposled?
To nevím, ale z pusy vám smrdí jako z rybárny.)

Podobně následující Skinnerovo zaklení je přeloženo poněkud fádně:

Skinner: Great barrier reef! We’re under attack!

(Poplach, poplach! Byli jsme napadeni!)

Dále v originále si Milhouse myslí, že když udělá všechno co po něm bude Lisa chtít, tak si ho bude _muset_ vážit, což je poněkud silnější tvrzení, než jak to vypadá z české verze:

Milhouse: When she sees you’ll do anything she says, she’s _bound_ to respect you.

(Když uvidí, že uděláš všechno co chce, určitě si tě bude vážit.)

Také sekvence, ve které si Lisa prohlíží plakátovou výzdobu Nelsonovy chýše překladem poněkud utrpěla:

Lisa: „Nuke the whales?“ You don’t really believe that, do you?
Nelson: I dunno. Gotta nuke something.
Lisa: Touché.

(„Atomové bomby na velryby“? Tomu přece nevěříš, že ne?
Ale něco by se vybombardovat mělo.
No nevim.)

Nejhorší chyba je ale ta následující: když si Jimbo, Dolph a Kearney dělají legraci z Nelsona, protože chodí s holkou, tak mu do tváře vmetnou následující repliky:

Dolph: Oh, man! You kissed a girl!
Jimbo: That is so gay!

(Tý vole! Tys volizoval holku!
Tak to máš u nás šmytec!)

No řekněte sami, napadlo by vás, že správný překlad věty „To je tak teploušký!“ ve skutečnosti zni „Tak to máš u nás šmytec“…?

A na závěr si připomeneme Nelsonovu punkovou variaci „Joy to the World“…

Joy to the world the teacher’s dead!
We barbecued her head!
What happened to her body?
We flushed it down the potty
And ‚round and ‚round it goes
And ‚round and ‚round it… goes…

… a Homerovu omluvu za jeho teležebrání:

Homer: Hello, this is Homer Simpson, a.k.a. Happy Dude. The court has ordered me to call every person in town to apologize for my telemarketing scam. I’m sorry. If you can find it in your heart to forgive me, send one dollar to Sorry Dude, 742 Evergreen Terrace, Springfield.

(Haló, tady je Homer Simpson, známý též jako Šťastný frajer. Soud mi přikázel abych zavolal každému ve městě a omluvil se že jsem vás obtěžoval. Jestli mi můžete odpustit, pošlete jeden dolar Smutnému frajerovi, 742 Evergreen Terrace, Springfield.)

Autorem článku je Kotwak z webu Kinofil.cz - obsah článku byl vytvořen mezi roky 1999 a 2000.
|

Add a Comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.