Představují se Itchy, Scratchy a Poochie

 • Název Itchyho a Scratchyho: Why Do Fools Fall in Lava? (Proč blázni padají do lávy?)
 • Cedule u sopky: Volcano Bungee Jump $5 (Bungee Jumping ze sopky – 5 dolarů)
 • Cedulka na Krustyho dveřích: Cleaning Crew: The liquor is not for you (Všem uklízečkám: ta kořalka není pro vás)
 • Plakáty v Krustyho kanceláři: Krustycapades – Featuring Mr. Teeny (Krustopičiny – zvláštní host: Mr. Teeny) a The Greatest Show – Weekdays At 4:00! (Největší show – každý všední den ve 4:00!)
 • Zlatá deska v kanceláři: Kroon Along With Krusty (Zašaškujte si s Krustym)
 • Cedule před dveřmi v obchoďáku: 5:00 Focus Group – 7:00 Night School Graduation (5:00 Testovací promítání – 7:00 Promoce večerní školy)
 • Titulek v novinách: Springfield Shopper – Funny Dog To Make Life Worthwile (Zábavný pes by měl udělat život opět zábavným)
 • Cedule na konkursu: Itchy & Scratchy, Intl. – Auditions Today (Dnes konkurs)
 • Reklama v Kwik-E-Martu: Brillo Pads – 98c (Houbičky – 98 centů)
 • Obálka časopisu: Toon Beat Magazine $4.95 – Homer Simpson and POOCHIE! – The Voice of COOL (Homer Simpson a POOCHIE! – Hlas POHODY)
 • Nápis nad obchodem: Meet the Voices of Itchy & Scratchy & Poochie (Seznamte se s hlasy Itchyho, Scratchyho a Poochieho)
 • Tričko jednoho fanouška: Genius at Work (Génius v akci)
 • Název Itchyho a Scratchyho: The Beagle Has Landed (Vorel přistál)
 • Cedule v I&S;: Fireworks Factory – 2 Miles -> 1 Mile -> 1/2 Mile (Továrna na petardy – 2 míle -> 1 míle -> půl míle)
 • Nápis v I&S;: Ice Sculpture Contest (Soutěž ve vyřezávání soch z ledu)
 • Závěr I&S;: Note: Poochie died on the way back to his home planet (Poznámka: Poochie zemřel cestou na svojí planetu.)
 • Nápis na cisterně: Carbolic Acid (Kyselina karbolová)
 • Televizní pořad: My Two Cents – with Kent Brockman
 • Krabice dopisů ve skladu:
  • Poochie Hate Mail (Nenávistné dopisy Poochiemu)
  • Poochie Hate Mail (Foreign) (Nenávistné dopisy Poochiemu (z ciziny))
  • Poochie Death Threats (Výhrůžky smrtí)
Autorem článku je Kotwak z webu Kinofil.cz - obsah článku byl vytvořen mezi roky 1999 a 2000.
|

Add a Comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.