Tajná válka Lízy SimpsonovéDnešní epizodu překládala Dagmar Čápová a musím říct, že se jí moc nepovedla, což je škoda, protože většina jejích předešlých překladů byla docela dobrých. Skoro bych řekl, že to vzala tak nějak narychlo a ledabyle, čemuž by nasvědčovalo relativně velké množství menších chyb…

Vezměme si hned jednu z prvních scén, ve kterých šerif Wiggum provádí děti muzeem zločinu, tedy muzeem hipíků:

Wiggum: While Johnny Welfare plays acid rock on a stolen guitar, his old lady has a better idea… That’s right, she’s got the munchies for a California Cheeseburger.

(Zatímco Johnny Žebrota hraje na ukradenou kytaru rock pod vlivem halucinogenních drog, jeho partnerka má jiný nápad… je to tak, dostala po marihuaně chuť na oblíbený kalifornský cheeseburger.)

I když pominu, že přeložit jméno ‚Johnny Welfare‘ jako ‚Johnny Žebrota‘ je poněkud zavádějící, tak si nemůžete nevšimnout, že v originále není ani slovo o tom, že by Johnny hrál „pod vlivem halucinogenních drog“… pokud se tím tedy nemyslí „acid rock“. Podobně v originále také nenajdete ani zmínku o marihuaně, po které měla Johnnyho partnerka dostat chuť na oblíbený kalifornský cheeseburger. Zajímavé, že?

Jeden vtipný detail, který byl v české verzi pominut, pochází z naučného filmu o Měsíci, natočeného v roce 1952. Tento fakt totiž v originále podtrhuje to, že se v něm o Měsíci hovoří v ženském rodě:

Narrator: The moon. For several years, she has fascinated many. But will man ever walk on her fertile surface?

(Měsíc. Celá léta člověka fascinoval. Ale bude člověk schopen kráčet po jeho povrchu?)

V témže filmu následuje po váhové převodní tabulce Země / Měsíc záběr na tlustého chlapečka, který se cpe kremrolemi:

Narrator: Slow down, tubby! You’re not on the moon yet!

(Necpi se tak, Tobby! Ještě nejsi na Měsíci!)

Takže z posměšné přezdívky „tubby“ (špekoun, váleček) najednou máme chlapecké jméno ‚Tobby’…

Dále, když Bart s Lisou čistí ve vojenské škole zubními kartáčky jezdeckou sochu, tak si na jejím podstavci můžeme přečíst nápis: „I’ll Die Before I Surrender, Tim.“, který je přeložen „Radši zemřu, než abych se vzdal. Tim“. I když by se asi dalo diskutovat o vlastním překladu dané věty, mě spíš zarazilo to, že v originále je věta zjevně míněna ve smyslu „Radši zemřu než abych se vzdal, Time.“, jak vyplývá z umístění uvozovek a čárky před slovem ‚Tim‘. Ostatně nasvědčuje tomu i následující rozhovor mezi Bartem a Lisou ( – „Kdo je Tim?“ – „Nejspíš to byl někdo, kdo byl po boku generála, těsně než ho zastřelili.“)

Podobně ve scéně přehlídky kadetů před závěrečnou zkouškou byla původní formulace „killing skills“ z nějakého záhadného důvodu nahrazena „ovládáním zbraní“:

Commandant: Well, cadets, it’s been a great year. You’ve all worked very hard developing academic skills and general killing skills.
Bart: My killing teacher says I’m a natural.

(Všichni jste tvrdě pracovali a prohlubovali své vzdělání, jakož i ovládání zbraní.
Na střílení jsem prý talent od přírody.)

Když velitel školy představuje překvapeným kadetům Eliminátor, tak říká:

Commandant: The rope is suspended a full forty feet over a solid British acre of old-growth Connecticut Valley thorn bushes.

(Lano je upevněno ve výši dvanácti metrů nad akrem hustého křoví při řece Connecticut.)

Nevím jak vám, ale mě přijde formulace „nad akrem hustého křoví při řece Connecticut“ poněkud zvláštní, když už tak „nad akrem hustého křoví _od_ řeky Connecticut“…

Další posunutí významu postihlo následující Lisinu repliku:

Bart: I thought you came here looking for a challenge.
Lisa: Duh! A challenge I could do!

(Já myslel, že jsi sem přišla hledat náročné úkoly.
Jo, náročné úkoly bych zvládla!)

Ve skutečnosti však Lisina věta znamená „To jo, ale náročné úkoly, _které_ bych zvládla!“…

A na závěr speciálně pro Luboška ještě jedna hláška, která v originále vypadá rozhodně lépe než v překladu:

Bart: But if you quit, it’d be like an expert knot tier quitting a knot-tying contest right in the middle of tying a knot.

(Ale když s tím praštíš, bude to jako kdyby se mistr v uzlování vykašlal na soutěž ve chvíli kdy váže uzel.)

Autorem článku je Kotwak z webu Kinofil.cz - obsah článku byl vytvořen mezi roky 1999 a 2000.
|