Výjevy z třídního boje ve Springfieldu

 • Scenes From the Class Struggle in Beverly Hills – film z roku 1989 o sexuálních vztazích bohatých lidí a jejich sluhů, který paroduje název epizody.
 • It’s a Mad, Mad, Mad, Mad World – hudba, která hraje ve scéně kdy OFF poprvé přijíždí do klubu, pochází z tohoto filmu.
 • Steppin‘ Out – film s Lisou Minelliovou a zároveň jméno obchodu, ve kterém Marge koupí svůj „Classy Lassy“ růžový kostýmek.
 • NYPD Blue – v tomto americkém seriálu, který v současnosti uvádí tv n@va pod názvem „Policie – New York“ vystupuje postava Homerova oblíbence, detektiva Sipowicze.
 • Denis Franz – tedy představitel detektiva Sipowicze, se dokonce v Simpsonech už objevil, stalo se tak v epizodě 2F06 (Homer Bad Man).
 • La traviata – opera od Giuseppe Verdiho, ze které pochází árie „Sempre libera“, která hraje v televizi zatímco Marge luxuje (i když to ve skutečnosti není duet, ale sólo pro soprán).
 • The Great Gatsby – z tohoto románu F.S.Fitzgeralda pochází Lisina věta „The rich are different from you and me.“ („Bohatí jsou jiní než ty a já“).
 • The New Our Bodies, Ourselves – fitness bestseller, jehož název paroduje Homerova kniha o golfu „The New Our Caddies, Ourselves“.
 • Caddyshack – některé golfové scény jsou podobné sekvencím z tohoto filmu s Billem Murrayem.
 • Springfield – většina internačních táborů pro Japonce byla v Kalifornii, také je evidentní že Springfield (v této epizodě) neleží ve státech Washington, Vermont (zásilková služba) a Oregon (nemá DPH).
 • After the Prom – obraz Normana Rockwella, na kterém je slavnostně oblečená skupina lidí v laciném fast-foodu, podobně jako OFF v závěru epizody.
 • Good Housekeeping – americký časopis „Dobrá hospodyňka“, který Marge odebírá zejména kvůli receptům a o kterém už jsem psal v díle 3F09 (Two Bad Neighbors).
 • Kennedy a Lincoln – poznámka o tom, že Kennedy a Lincoln měli stejný handicap možná naráží na některé paralely mezi těmito dvěma prezidenty (Lincoln byl zastřelen v divadle, vrah se ukryl ve skladišti – Kennedy byl zastřelen ze skladiště, vrah se ukryl v divadle, etc.)
 • Jacqueline Kennedyová – rozená Bouvierová (tedy stejné jméno jako má Margina matka) měla na sobě podobný růžový kostým v Dallasu v den, kdy byl zastřelen JFK (viz předešlá poznámka).
 • Groucho Marx – mezi známé výroky tohoto člena slavné bratrské komediální skupiny patří věta „I would not want to join a club that would have me as a member.“ („Nikdy bych nechtěl být v klubu, který by mě chtěl mít za člena.“), kterou v závěru Marge parafrázuje větou „I wouldn’t want to join any club that would have _this_ me as a member.“

Autorem článku je Kotwak z webu Kinofil.cz - obsah článku byl vytvořen mezi roky 1999 a 2000.
|

Více z Simpsonovi.Blog